maandag 19 september 2016

Goldingay's commentaar op het Oude Testament GENESIS VOOR IEDEREEN : John Goldingay, 9789051945010
NIEUWE REEKS BIJBELVERKLARINGEN OUDE TESTAMENT VAN START

De eerste twee delen zijn verschenen van een geheel nieuwe reeks verklaringen van de boeken van het Oude Testament: Het Oude Testament voor Iedereen van John Goldingay. 

Al een aantal jaren loopt de serie Het Nieuwe Testament voor iedereen van Tom Wright. De serie van Goldingay is het oudtestamentische equivalent daarvan.

Beide reeksen bespreken de Bijbel op grond van een zeer diepgaande kennis van de grondtalen en de cultuur van de Bijbel. Maar de Bijbel wordt steeds ook zeer direct toegepast op het leven van vandaag, met pakkende voorbeelden uit de hedendaagse cultuur en samenleving.

In zeventien deeltjes bespreekt Goldingay de Schrift van Genesis tot Maleachi. Ook de meest onbegrijpelijke passages weet hij te verhelderen en toe te passen, eenvoudig en beknopt. De serie richt zich op dagelijkse lezing en groepsbespreking, maar is er ook om naar te grijpen als het lezen uit de Bijbel vragen oproept.

De eerste twee delen bespreken het eerste Bijbelboek, Genesis. Genesis staat vol met bekende verhalen, over Adam en Eva en de zondeval, over Noach en de zondvloed, de Toren van Babel, de aartsvaders, en het prachtverhaal over Jozef. Maar dat we al die verhalen kennen wil nog niet zeggen dat we ze ook begrijpen, en er iets mee kunnen in ons leven.
Daarom verschijnt nu deze reeks. 

Enkele reacties op het werk van Goldingay: 

‘Goldingay schrijft voor iedereen als een wijze leraar, een herder, een vriend.’

‘Als wij een probleem met de Bijbel hebben, gaat Goldingay er van uit dat dit ons probleem is en niet dat van God of zijn woord.’

Goldingay brengt het Oude Testament tot leven. Op elke bladzij proef je zijn liefde voor de God die zich in het Oude Testament openbaart.’

Tom Wright zegt over zijn collega John Goldingay als auteur van deze Bijbelstudiereeks: ‘Ik acht hem zeer hoog. Als iemand het moet doen, dan hij!’

_____________
Een gedeelte uit Goldingays uitleg van Genesis 6, waar staat: God kreeg er spijt van dat hij mensen had gemaakt en voelde zich diep gekwetst. 
         ‘Zegt de Bijbel hier dat God verrassingen ervaart en spijt heeft omdat het op ons nu eenmaal die indruk maakt? Wordt God door de Bijbelschrijvers afgeschilderd alsof hij een mens was? Die visie zou inhouden dat we onze beslissing over wat waar is over God, baseren op wat we dénken dat waar moet zijn, in plaats van op wat de Bijbel zegt. Als de Bijbel het niet echt meent wanneer verteld wordt dat God ergens spijt van heeft, waarom zouden we dan aannemen dat de Bijbel het wél echt meent, wanneer andere menselijke dingen over God verteld worden, bijvoorbeeld dat God van ons houdt?’
___________________

Afbeeldingsresultaat voor john goldingay

John Goldingay is professor Oude Testament aan het Fuller Theological Seminary in Pasadena, California. Hij is oudtestamenticus en schrijver van veel commentaren en boeken op zijn vakgebied.

Dit zijn de tot dusver verschenen delen:


 GENESIS VOOR IEDEREEN : John Goldingay, 9789051945010Genesis, deel 1


 GENESIS VOOR IEDEREEN DEEL 2 : John Goldingay, 9789051945027
Genesis, deel 2

Geen opmerkingen:

Een reactie posten